Sivas Merkezden Bir Görünüm
Çorum Genel Görünüm
Tokat Kalesi
Yozgat'tan Gece Görünümü
Üyelik Hizmetleri » Maliye'ye Karşı Yükümlülükler

1. Faaliyete başlamadan önce vergi dairesine müracaat ederek, faaliyetin başlayacağı tarihi önceden bildirecektir. Bu müracaat sırasında işyerinin kira kontratını (İşyeri kendisine ait ise tapu fotokopisi) nüfus cüzdanı örneği, ikametgah ilmühaberi, imza beyannamesi ve varsa muhasebeci sözleşmesini vergi dairesine vermek zorundadır.
2. Faaliyete başlamadan önce serbest meslek kazanç defterini notere tasdik ettirmek zorundadır. (Kurumlar vergisi mükellefi olacaklar birinci sınıf defter tasdiki yaptıracaktır.)
3. Faaliyete başladıktan sonra vergi dairesinin tutacağı yoklama ile birlikte vergi dairesine yada muhasebecisine giderek vergi levhasını tasdik ettirecektir.
4. Faaliyete başladığı aydan itibaren takip eden her ayın 20'si akşamına kadar muhtasar beyannamesini vergi dairesine verecektir.
5. Faaliyete başladığı aydan itibaren takip eden her ayın 25'si akşamına kadar KDV beyannamesini vergi dairesine verecektir. (2004 yılından itibaren KDV ve Muhtasar beyannameleri birleştirilerek her ayın 23'ü akşamına kadar verilecek.)
6. Eğer işçi çalıştırıyorsa takip eden her ayın sonu akşamına kadar Sosyal Sigortalar Kurumu'na aylık bildirge verecek ve bildirgedeki miktarı ödeyecektir. Yine dörder aylık dönemde (MAYIS, EYLÜL, OCAK) Sosyal Sigortalar Kurumu'na dört aylık dönem bordrolarını tasdik ettirecek ve tasdik ettirdikten sonra işyerine asacaktır.
7. Serbest meslek faaliyetinden dolayı elde etmiş olduğu kazancı, üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanacak ve takip eden ikinci ayın 15'i akşamına kadar (MAYIS, AĞUSTOS, KASIM ve ŞUBAT aylarının 15'i akşamına kadar) Geçici Vergi Beyannamesi ile birlikte vergi dairesine verilecek.
8. Yıl içerisinde elde etmiş olduğu kazancı, takip edilen yılın mart ayı sonuna kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi vererek vergi dairesine bildirecek ve tahakkuk eden gelir vergisini MART ve TEMMUZ aylarında iki taksitte ödeyecektir.
9. Şayet hekimler ferdi olarak değil de şirket olarak faaliyet gösteriyorsa Kurumlar Vergisi mükellefi olacaklar ve yıllık kazançlarını takip eden yılın nisan ayı sonuna kadar Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile birlikte vergi dairesine bildirecekler ve NİSAN ayında tahakkuk eden verginin tamamını da ödeyecekler.
10. Faaliyete başladıktan sonra sosyal güvenlik kurumlarına her hangi bir bağı yoksa bir ay içerisinde Bağ-Kur' a tescil işlemini yaptıracak.
Sivas Dişhekimleri Odası
Sularbaşı Mah. Hikmet Işık Cad. Selçuk Apt. B/Blok Kat:1 No:16 SİVAS
Tel : 0533 338 03 25 - Fax : 0346 224 4600
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Powered by .NET