Sivas Merkezden Bir Görünüm
Çorum Genel Görünüm
Tokat Kalesi
Yozgat'tan Gece Görünümü
Üyelik Hizmetleri » Dişhekimleri Odasına Karşı Yükümlülükler

Anayasanın 135. maddesi ve Kanunun 17. maddesi gereğince bir oda sınırları içinde sanatını serbest olarak icra etmeye başlayan diş hekimleri bir ay içinde o il veya bölge Odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışan diş hekimleri ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler istedikleri takdirde Odalara üye olabilirler. Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak icra edenler; meslekî hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler. Bu istisna dışında mesleğin serbest olarak yapılabilmesi için mutlaka Sivas Dişhekimleri Odasına kayıt olunması zorunludur.

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Üyelik Formu
2.Diploma Noter Tasdikli Fotokopisi veya Çıkış Belgesi Okul Onaylı
3.İkametgah İlmühaberi(Nüfustan)alınacak
4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5.1 Adet Resim (Kimlik istiyorsanız 2 Adet)
6.Çalıştığı Kurumdan Yazı
7.Kira Sözleşmesinin Fotokopisi
8.Aletlerin Sahiplik Belgesi
9.Vergi Levhası Fotokopisi
10.Oda Aidatı

Üyelik Bilgilerinin Güncellenmesi

Mesleki dayanışmanın ve iletişimin devamlı etkili olabilmesi için üyelik bilgilerindeki değişikliklerin (adres, telefon v.b.) kısa zamanda Odalara bildirilmesi gerekmektedir.
Üye Kayıt Formu
Sivas Dişhekimleri Odası
Sularbaşı Mah. Hikmet Işık Cad. Selçuk Apt. B/Blok Kat:1 No:16 SİVAS
Tel : 0533 338 03 25 - Fax : 0346 224 4600
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Powered by .NET